Åbentmøde /november '22

kommunens klimaplan

afholdt tirsdag d.22. november 2022 på Country Market i Fredensborg

22 personer havde fundet vej til Country Market i Fredensborg, hvor det første ÅbentMøde blev afholdt. Tanken er at der afholdes ÅbentMøde en gang i kvartalet, på forskellige cafe’er i kommunen. På mødet vil der typisk være forskellige indlæg om et i forvejen annonceret tema, hvorefter ordet er frit – og borgere har dermed mulighed for at bringe bekymringer og forslag op i en bredere gruppe, diskutere dem med andre og bringe dem videre til lokalpolitikere fra Venstre. 

Denne aftens tema var: Hvad indeholder den vedtagne klimaplan og hvordan hjælper vi som borgere kommunen med at blive CO2 neutral.

Emnet er meget omfangsrigt. Oplægsholderne gav et godt afsæt til den efterfølgende dialog. 

Der er nok at tage fat på og det går for langsomt 

Drevet af tilhørernes uddybende spørgsmål, kommentarer, undren og forslag var det et møde som kom vidt omkring og med stof til eftertanke - og her blot nogle af de tanker som mødet berørte.

  • Der er brug for at tænke i helheder.
  • Hvis udbygning af fjernvarme skal ske i det ønskede tempo, skal private aktører inddrages. 
  • Der skal være mulighed for at grundejerforeninger kan etablere lokale fjernvarmeanlæg, fremfor hver individuel bolig skal etablere egen varmepumpe med støjgener till følge. 
  • Lokalplaner står ofte i vejen for etablering af solcelleanlæg. Er det kommunens opgave at agere pro-aktivt?
  • Elnettet er ikke tilstrækkeligt udbygget til at transportere de krævede mængder elektricitet rundt, når behovet stiger (opladning af el-biler, varmepumper osv.) 
  • Vedligeholdelse som alternativ til nybyggeri skal medregnes ved projektering, da vedligehold generelt er meget mere klimavenligt end nedrivning og opførelse af nyt.
  • Man vil gerne den kollektive trafik, men vil Fredensborg kommune arbejde for bedre togforbindelser til Fredensborg by - og søge samarbejde med de omkringliggende kommuner i relation til en opgradering af "Lille Nord".
  • Fremtiden vil byde på kompromiser: Er havvindmøller i Nivåbugt en mulighed?
  • Som privatperson kan jeg selv gøre en hel del for at reducere mit CO2-forbrug.
  • Skal Danmark på langt sigt fastholde modstand mod kernekraft? Dette set i lyset af at "kernekraft", skal ses som noget helt andet end den atomkraft vi kender fra eksisterende værker.

Tak til oplægsholderne Mie Stattau og Finn Langgaard.

Først og fremmest blev det en aften med fokus på samtalen, som er så grundlæggende for vores demokrati, så derfor også mange tak til alle fremmødte.

Vi glæder os til næste ÅbentMøde som foregår tirsdag d. 21. februar 2023. Følg med i vores kalender mht sted og tema.