Bestyrelsen

18. september 2017

Bestyrelsesmedlemmer 2017

Jette Hansen, formand

Parallelvej 25
2980 Kokkedal
Mobil 53 36 90 45
Mail: jh@wemmelund.dk

Ole Schou, Næstformand
Mail: oleschou@outlook.dk
Tlf: 49192105

Mie Stattau, Kasserer
Gl. Strandvej 163, 1.tv.
3050 Humlebæk
Mobil: 40 35 83 05
Mail:  miestattau@gmail.com

Vagn Koch Jensen
Tlf.: 49143647
Mail: vagn@kochjensen.dk

Carsten Bo Nielsen
Medlem af kredsbestyrelsen
Mail: cbn@aruphvidt.dk
Mobi: 50240058

Inge Børsting
Mobil: 61286898
Mail: L.pettersson@pc.dk

Claus Hassing
Mobil: 31130834
Mail: cmjhassing@gmail.com

Johannes Bonde Holm
VU Repræsentant
Mobil: 20973502
Mail: johs.tc1996@gmail.com

Suppleanter:
Poul Jespersen, Fredensborg
Preben Goth, Humlebæk

Jette Hansen

Formand
Parallelvej 25

2980 Kokkedal
Mobil 53 36 90 45
Mail: jh@wemmelund.dk