Erhvervspolitik

15. november 2017

Erhvervspolitik Venstre i Fredensborg

Erhverv – Det vil Venstre

Venstre ønsker, at Fredensborg Kommune skal være en endnu mere attraktiv kommune at drive virksomhed i. Vi skal være kendt for, at vi altid finder en løsning på de udfordringer virksomhederne har i samarbejde med virksomhederne.

Vi skal skabe rammerne for virksomhederne gennem:

 1.     Afskaffelse af dækningsafgiften.

2.     Afskaffelse af affaldsgebyrerne for enkeltmandsvirksomheder.

3.     En udbudspolitik der tilgodeser de lokale virksomheder

4.     En yderligere styrkelse af servicen for virksomhederne gennem øget informationer, styrkelse af iværksætterindsatsen, endnu hurtigere sagsbehandling samt øget tilfredshed i sagsbehandlingen

Vi skal styrke den lokale den lokale detailhandel. Det gør vi ved en mere intensiv dialog med ejerne og de lokale detailhandelsvirksomheder. Vi skal danne rammerne for detailhandlen i bl.a. Humlebæk Centeret, Nivå Centeret samt butikker i Fredensborg By. Dette gøres bl.a. ved at blande detailhandel med boliger i centerområderne.  

Vi skal investere i Jobcenterets aktiviteter ved at ansætte flere medarbejdere, der har det klare mål, at de skal få flere borgere gjort selvforsørgende. Målsætningen for de nyansatte skal være at de mindst tjener deres løn hjem 3 gange. Jobcenteret skal også være en aktiv medspiller sammen med virksomhederne, så det er Fredensborg Kommunes borgere, der opnår ansættelse og ikke andre kommuners borgere.