nytårskur /januar'23

status på året

Ved indgangen til et nyt år er det på sin plads at tænke lidt tilbage på det forgangne år, men så sandeligt også tænke fremad og fremsætte nye løsninger på eksisterende udfordringer.

Vi lever efter min mening i lidt af et paradoks på mange felter. Hvorfor er det sådan? For et år siden var vi alle sammen glade over, at vi kunne indløse ”fredsdividenden”. Men er det ikke netop et stærkt forsvar, der sikrer freden? Den forfærdelige krig i Ukraine har vendt op og ned på mange ting. Nu er der krig i Europa, siger vi.

Hvad tænkte vi på i 2014, da Rusland anekterede Krim halvøen? Dengang havde Ukraine ikke en præsident som Zelenskyj, der nu viser os alle sammen, hvad det betyder at kæmpe for sit fædreland.

Er det ikke et paradoks?. Et bredt flertal I Folketinget har indset nødvendigheden af at øge udgifterne til forsvaret, der har været udsultet i mange år. Andre lande i Europa er kommet på andre tanker. Ser vi 1 år tilbage, hvem havde så forestillet sig, at Finland og Sverige, der gennem flere verdenskrige har erklæret sig neutrale, nu søger medlemskab af Nato! Er det ikke også paradoksalt?

Vi får mangel på arbejdskraft, hvis vi skal fortsætte med den nuværende velfærd. Derfor er det paradoksalt, at unge mennesker af udenlandsk herkomst, som har boet i Danmark i mange år og har afsluttet deres skolegang med studentereksamen ikke får lov til at blive i Danmark.

I Fredensborg har vi en ung syrisk pige, der meget gerne vil blive i Danmark og uddanne sig som sygeplejerske; men nej hun må forlade landet, for hun har ikke et naturligt forhold til Danmark – siger de offentlig myndigheder på trods af hendes mange år i Danmark.

Endnu et paradoks er, at der indenfor det offentlige skal udfyldes skemaer og rapporter for at sikre kvaliteten af arbejdet. Kunne vi ikke have større tiltro til de offentlige medarbejdere?. Kunne det ikke sikre større arbejdsglæde og måske dermed reducere sygefraværet? 

Og i sidste ende sikre at flere arbejdsopgaver blevet løst! Jeg vil ønske, at vi om et år ikke har så mange paradokser.

Godt nytår!

Efter velkomst og frokost gav Lars Søndergaard en status fra byrådet. De nuværende udfordringer i kommunen blev diskuteret - og den politiske situation på landsplan blev ligeledes berørt - i den efterfølgende diskussion, af de mange fremmødte til årets nytårskur.