Kokkedal naturoplevelser


Her er mange kulturtilbud. Blandt mange er Fredensborg Slot, Nivågaard malerisamling og
Per Arnoldis nye skulptur på Peder Mads stand.
 
Her er en fantastisk natur – se billeder.
 
Inden længe er der kommunalvalg med mange kvalificerede kandidater. Et valg på en Venstrekandidat er et valg til en bedre kommune.


Venstre i Fredensborg vil kæmpe for vores mærkesager. Men kom også med dine ideer og tanker :-)


Venstrekandidater, som fremover skal være med til at sørge for, at Fredensborg Kommune
fortsat vil være god at bo og arbejde i.
 
Jette Hansen
Formand