Skolepolitik

15. november 2017

Skolerne i Fredensborg - det vil Venstre

Skolepolitik Venstre i Fredensborg
Vi vil rykke ledelsen af skolerne ud af Rådhuset og ind på skolerne igen
Venstre mener, at ledelsen af skolerne foretages bedst af skolebestyrelse, ledelse og lærere og ikke administrationen på Rådhuset. Byrådet sætter rammen og målene. Skolerne sætter metoden og skal kunne styre eget budget. 

Venstre anerkender, hvem der har forstand på skolearbejde. Derfor vil vi give handlefrihed til skolerne med forventning om gode resultater for vores børn.

Skolereformen er ikke perfekt
Venstre vil gerne udfordre reformen, hvor det giver mening. Når ledelsen på skolerne i højere grad kan bestemme selv, kan de vælge at konvertere lange dage til 2-lærertimer, og skabe meningsfulde alternativer til den understøttende undervisning. Det giver også mulighed for holddeling og niveaudelt undervisning. 

Venstre lægger vægt på kundskaber, nysgerrighed, kvalitet, engagement og ambition i alle vore skoler. For den enkelte elev, for klassen og for skolen. Med respekt for viden og opfindsomhed, og for den engagerede indsats fra elever, lærere og ledelse.

Rend og hop med "one size fits all"
Vore skoler er forskellige, og betjener forskellige elevsammensætninger. Det skal afspejles i måden den enkelte skole arbejder og ledes på og Venstre vil gerne styrke det frie skolevalg. Derfor er det også vigtigt, at styringen er på skolen, og ikke på rådhuset. Det er vigtigt at fremme de dygtige elever, og der skal mulighed for holddeling for at muliggøre det.

Sløjdtimerne skal tilbage
Danmark har brug for dygtige håndværkere og grundskolerne skal være med til at fremme dette.

Alle elever, også de boglige orienterede, kan have glæde af det fag. Matematik og fysik kan integreres i sløjden og give eleverne flere praktiske færdigheder samtidigt.

Der er grænser for inklusion
Venstre anerkender, at ikke alle elever kan rummes i den almindelige skole. Her må måltal vige for virkeligheden, så lidt færre inkluderes. Af hensyn både til de mange og de få. Vi ved at det vil koste, men det er dyrere at lade stå til.

Ingen modtageklasser
Flygtningebørn bliver ikke integreret af at blive sat i en særlig klasse. De skal ind i de eksisterende klasser, men der skal være dedikerede sproglærere og støtte til de klasser, hvor der går flygtningebørn.

Venstre tolerer ikke mobning
Venstre vil følge de sager, der kommer om mobning på skolerne. Vi ser med tilfredshed på, at regeringen har indført en national klage instans mod mobning, så der bliver sat ind over for mobning af børn og unge.

Sidst, men ikke mindst: 
Vi vil rykke alle vore skoler op i 1. division
De fysiske rammer til skolearbejdet skal forbedres, og vi sikrer økonomi til det. Op til 14 mio kan spares på energioptimere skolernes bygningsmasse i kommunen, og de midler skal dedikeres og bruges på at forbedre skolerne og undervisningen. Det bliver et langt sejt træk, men vi vil det.

Derudover prioriterer Venstre vore skoler frem for en ny svømmehal, som andre partier er parate til at bruge 80 mio kr. på. De penge er mere brug for til skolerne.

Det var Venstres oplæg til budget 2018, og vi går til valg på det.