SUNDHEDSPOLITIK


Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der fortsat være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau.

Sundhedsvæsenet er til for borgernes – ikke for systemets – skyld. Det er hjørnestenen i Venstres sundhedspolitik. Patienterne skal opleve sammenhæng i tilbuddene, nærhed i behandlingen og have klare rettigheder – som fx behandlingsgarantien på 30 dage, der giver patienterne et værn mod uværdig behandling og lang ventetid på hospitalet.

Samtidig skal borgerne have fuld indsigt i og nem adgang til egne patientdata.

VENSTRES PRIORITETER

Der er masser af plads til forbedringer i vores sundhedsvæsen.

F.eks. falder patienterne ofte mellem forskellige stole, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet. Er man som patient både afhængig af kommunal og regional behandling, halter det alt for ofte med sammenhængen i ens behandlingsforløb. Det kan være alt for svært at finde ud af, hvad der er hhv. kommunernes og regionernes opgaver. Det skal vi gøre bedre.

I fremtiden vil der være flere kroniske patienter i Danmark. De skal opleve et sundhedsvæsen, der er tæt på dem, så de ikke skal rejse langt for at få den nødvendige behandling. Derfor vil Venstre styrke det nære sundhedsvæsen. F.eks. skal Regionen og kommunen arbejde tættere sammen for at sørge for at infrasktrukturen (transportmuligheder) er tilstede så borgeren kan få den nødvendige behandling i nærområdet.

FOREBYGGELSE


Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for, at den enkelte kan tage vare på sig selv. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme.

Kommunerne har en nøglerolle i det nære sundhedsvæsen, hvor meget af forebyggelsen skal ske. Forebyggelse lykkes nemlig bedst, når den tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgeren selv.

Kommunen og regionen skal samarbejde om transportmuligheder i langt størregrad end de gør nu.

Forebyggelse skal også være en del af praktiserende læger og hospitalers tilbud til borgere.

PSYKIATRI

Psykiatrien har også været underprioriteret for længe. Det er sket, mens flere og flere danskere får ondt i livet. Det skal vi gøre meget mere for at forebygge og behandle. Faktisk var det Socialdemokratiet ved Ritt Bjerrgaard der indførte den strategi vi har nu i psykiatrien og som har vist at have fejlet gang på gang.

Venstre arbejder for at nedbryde myter, tabuer og fordomme i psykiatrien.

Desværre har flere og flere danskere ondt i livet. Det skal vi gøre noget ved.

Vi mener, at psykiatrien i alt for mange år er blevet nedprioriteret. Vi lavede derfor i regering en ambitiøs og langsigtet plan for psykiatrien, som løfter behandlingen og forebyggelsen markant. 

Venstre mener, at tvang i psykiatrien skal reduceres. Erfaringer viser, at det kan lade sige gøre at nedbringe anvendelsen af tvang. Vi skal blive bedre til at lære af de gode erfaringer, få dem spredt og holde fast i dem.

PATIENTERNE I CENTRUM

Et godt og trygt sundhedsvæsen er en af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssamfund.

Venstre ønsker, at det danske sundhedsvæsen sætter patienterne først. Sundhedsvæsenet er til for patienterne, og det skal afspejle sig i indretningen af vores fælles sundhedsydelser.

Derfor satte Venstre igen mennesket før systemet, efter at Socialdemokratiet forringede behandlingsgarantien, sidst de var i regering. Alle patienter har nu ret til hurtig udredning, hurtig behandling og hurtig genoptræning. Det skal hverken være ens uddannelse eller størrelsen på ens pengepung, der afgør patientens plads i køen til sygehuset.

Det handler kort sagt om, at patienterne nu igen har rettigheder, så de kan vælge køen fra. Det skaber en mere fri og lige adgang for alle til hurtig udredning, hurtig behandling og hurtig genoptræning. Hertil kommer, at øget frit valg kan øge kvaliteten og effektiviteten i sundhedsydelserne gennem konkurrence mellem forskellige leverandører.

Vi vil bekæmpe alle forringelser af patientrettighederne, som den nye socialdemokratiske regering måtte foreslå. Vi vil altid sætte mennesket og patienten før systemet.

ORGANDONATION

Der er i dag flere hundrede danskere på venteliste til organtransplantation. Organdonation kan redde mange liv. Venstre mener, at det er vigtigt, at vi alle tager stilling til organdonation på et informeret grundlag – uanset om svaret er ja eller nej. Alle bør aktivt tage stilling til organdonation og meget gerne tale med sine nærmeste herom.

Venstre er positive over for en fortsat indsats i forhold til at øge donationsraten, herunder at der sker en minimering af tabet af egnede organer. Venstre mener, at det er vigtigt med fokus på området, og ser gerne, at flere tager stilling, så vi på den måde får øget antallet af registreringer i donorregistret. For det betyder, at flere liv kan reddes.

RUSMIDLER

Venstre er modstandere af at legalisere hash til ikke-medicinsk brug, da stoffet har en lang række skadevirkninger – ikke mindst for børn og unge samt udsatte voksne. Derudover er det dokumenteret, at hash kan give psykoser og være en glidebane i retning mod hårdere stoffer. Venstre tror ikke, at legalisering af hash vil stoppe konflikter blandt organiserede kriminelle – de vil blot finde andre ulovlige metoder, hvor de kan skaffe sig ”hurtige og nemme penge”.

Venstre er modstandere af ikke-medicinsk brug af narkotika og ønsker at bekæmpe det gennem fire overordnede initiativer: forebyggelse, behandling, skadesreduktion og kontrol.

RYGNING

I Venstre arbejder vi målrettet for at mindske rygning i befolkningen. Og særligt blandt vores børn og unge. Vi har en målsætning om den første røgfri generation i 2030, og den skal vi indfri.

Men det kræver, at vi som samfund tager et større ansvar end tidligere. Derfor vil Venstre gennemføre en række tiltag, som skal få færre børn og unge til at starte med at ryge. Og som skal få nuværende rygere til at ryge mindre eller stoppe helt.

Vi vil bl.a. forbyde røg på skolerne. Tobaksprodukter skal ned bag disken. Cigaretpakkerne skal standardiseres. Og så skal prisen på en pakke cigaretter hæves med 20