ÅBENTMØDE /november '23

fremtidens togdrift i hovedstaden - set fra fredendsborg

På Venstres velbesøgte ÅbenMøde tirsdag den 21. november kl. 19:30 fik deltagerne et godt indblik i de planer, der i øjeblikket er i spil omkring fremtiden togdrift i hovedstadsområdet.
Venstres Per Askestad bød velkommen og introducerede aftenens tre oplægsholdere informationschef i DSB Tony Bispeskov, projektchef i Passagerpulsen v. Forbrugerrådet Tænk Lars Wiinblad og direktør for By & Miljø i Furesø kommune Claus Torp.


Tony Bispeskov fortalte om det allerede besluttede projekt, der skal omdanne det eksisterende S-togs net til metrodrift. Metrodrift betyder i denne sammenhæng ubemandede tog, der kører hyppigt og med stor driftsstabilitet. Togene vil kunne medtage cykler, men der vil ikke være toiletter i togene.

Der er allerede udvalgt tre leverandører, der skal afgive tilbud på togene.
I Fredensborg kommune er det selvfølgelig mest interessant, om S-togs nettet skal udvides til også at dække Kystbanen og måske Lille Nord (strækningen mellem Hillerød og Helsingør). 
Der er allerede lavet overordnede analyser af Kystbanens mulige fremtid, mens der endnu ikke er analyseret på mulighederne på Lille Nord banen.
Under alle omstændigheder skal det pointeres, at der er tale om fremtidsplaner, som ikke de første mange år forventes at påvirke togdriften på Kystbanen og Lille Nord.

Lars Wiinblad fortalte om Passagerpulsen og henviste til hjemmesiden https://passagerpulsen.taenk.dk På hjemmesiden er der et væld af informationer om kollektiv transport, herunder adgang til den nyeste undersøgelse af danskernes brug af og holdning til kollektiv transport. 
Med bopæl i Hellebæk har Lars siden 1970 benyttet Kystbanen. Og også erfaret, at når Kystbanen var forsinket, så man ikke nåede lokaltoget mod Gilleleje, kunne det fører til ekstra rejse (vente) tid på en time eller mere, når man også var afhængig af anden trafik for et komme det sidste stykke hjem.
Lars fortalte om, hvordan man i Skåne politisk havde opsat mål for den kollektive trafik – og bevilget de nødvendige midler til at kunne nå målene. Og havde oplevet en meget bedre og mere benyttet offentlig transport.
Fra den nye undersøgelse nævnte Lars, at det som bedst kunne få passagererne til at bruge den kollektive transport mere end i dag er billigere billetter, flere afgange, kortere rejsetid og afgange, der passer bedre med mødetider.

Det sidste oplæg stod direktør for by & Miljø, Furesø kommune, Claus Torp for. Claus fortalte om, hvordan man havde kæmpet for at få forlænget S-banen til Farum, så den fortsatte til Hillerød. Det havde dels krævet positiv medvirken fra de tre involverede kommuners byråd og borgmestre. Og krævet, at forlængelsen af Hillerød motorvejen blev besluttet, så der ikke var to konkurrerende trafikprojekter i samme område. Historisk blev der udarbejdet en rapport fra Atkins allerede i 2012 om flytning af Farum station. Og nu er man kommet så langt, at der er afsat et beløb til en forundersøgelse af projektet, så det bliver synligt i den trafikpolitiske debat.
Erfaringerne fra projektet er interessant for os i Fredensborg kommune, hvis vi også vil henlede opmærksomheden på ønsker til trafikbetjeningen i vores område. Det kunne f.eks. være at gøre Lille Nord til en del af metro projektet.