Med Fredensborg Slots kommende 300-års jubilæum bliver Fredensborg By centrum for en række festlige aktiviteter. Men byen skal være mere end residens for den kongelige familie. Fredensborg skal være en aktiv by, der fungerer i hverdagen for alle borgere og hele oplandet. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes mål- rettet på at skabe en aktiv, levende og grøn bymidte, der samler byen og slottet. Samtidig skal vi passe godt på den kulturelle og historiske arv, der kendetegner stedet. Etableringen af et bibliotek i de tomme lokaler ved siden af apoteket vil sikre et naturligt samlingssted for kulturelle og sociale aktiviteter for alle.

Venstre ønsker at inddrage borgerne undervejs, når vi

  • passer godt på naturen rundt om Esrum Sø – uden en sti ved søbredden.
  • etablerer et søbad ved Esrum Sø.

  • arbejder for at etablere et sundhedshus i bibliotekets gamle lokaler hurtigst muligt.
  • skaber gode rammer for både børn, deres forældre og bedsteforældre.
  • opfører en ny daginstitution ved Lystholm, så kapaciteten matcher efterspørgslen.
  • arbejder på at aflaste A6 gennem Fredensborg for tung og gennemkørende trafik.

  • følger byggeriet ved Villa Shaw (Petersholm) meget nøje, efter at Venstre afværgede en arkitektonisk katastrofe på Ulriksdalgrunden (Meny).
  • siger nej til at bygge på marken mellem SuperBrugsen og Asminderød Kirke.
  • arbejder for en udvidelse af pleje- og aktivitetscenter Lystholm, når behovet for flere pladser opstår.