Fredensborg by skal styrkes

Fredensborg by skal være mere end residens for den kongelige familie – det skal være en aktiv by, der fungerer i hverdagen for alle borgere og hele oplandet. Derfor er det vigtigt, at der arbejdes målrettet på at skabe en aktiv, levende og grøn bymidte, der samler byen og slottet. Samtidig skal vi passe godt på den kulturelle og historiske arv, der kendetegner stedet. Etableringen af et bibliotek i de tomme lokaler ved siden af apoteket vil sikre et naturligt samlingssted for kulturelle og sociale aktiviteter for alle.

Venstre ønsker at inddrage borgerne undervejs, når vi...

  • Passer godt på naturen rundt om Esrum Sø – uden en sti ved søbredden.
  • Etablerer et søbad ved Esrum Sø.

  • Skaber gode rammer for både børn, deres forældre og bedsteforældre.

  • Opfører en ny daginstitution ved Lystholm, så kapaciteten matcher efterspørgslen.

  • Arbejder på at aflaste A6 gennem Fredensborg for tung og gennemkørende trafik.

  • Siger nej til at bygge på marken mellem SuperBrugsen og Asminderød Kirke.

  • Arbejder for en udvidelse af pleje- og aktivitetscenteret Lystholm, når behovet for flere pladser opstår.

Fritid, kultur og sport

Udvikling og vedligeholdelse af kommunes havne, strande, skove og sportsfaciliteter er vigtig og vores sportsfaciliteter og havne skal afspejle behovet, følge med tiden og udvikles til glæde for alle. Vi vil støtte kulturinitiativer, foreningslivet, sporten, seværdigheder, sommermarkeder, byfester, teater og musik.