Kokkedal med det store potentiale
I alt for mange år har Kokkedal manglet en bykerne, hvor man kan mødes over en kop kaffe eller en bid mad. Med FORMAT projektet håber vi, at Kokkedal får den bymidte, vi alle fortjener. Men det må ikke fjerne fokus fra Holmegårdscentret, som vi ser som et vigtigt lokalt center, hvor der fortsat skal være gode muligheder for lokale indkøb i supermarkeder og mindre torvebutikker. Venstre støtter arbejdet for at forny Holmegårdscentret, og vi går forrest for at redefinere området til glæde for alle beboere.

Tryghed er fortsat et tema i Kokkedal både i forhold til trafik og kriminalitet. Vi skal fortsætte det tætte samarbejde med politiet. Men vi skal også se på, om vi kan gennemføre flere tryghedsskabende foranstaltninger i udsatte områder. De unge skal have lov til at være unge og feste og more sig. Men vi skal beskytte dem mod salg af euforiserende stoffer og sætte hårdere ind på dette område.

I forhold til trafikken køres der meget hurtigt på de lange stræk på Egedalsvej og Holmegårdsvej. Det er uacceptabelt, og vi skal have dæmpet hastigheden her.

Venstre vil sikre, at der fortsat er mange gratis P-pladser ved Kokkedal Station. Vi ønsker ikke, at borgere på vej til arbejde skal køre rundt på mindre veje for at finde mere eller mindre egnede parkerings- pladser, bare fordi Hørsholm Kommune vil tjene nogle millioner.

FRITID, KULTUR OG SPORT

Udvikling og vedligeholdelse af kommunes havne, strande, skove og sportsfaciliteter er vigtig og vores sportsfaciliteter og havne skal afspejle behovet, følge med tiden og udvikles til glæde for alle. Vi vil støtte kulturinitiativer, foreningslivet, sporten, seværdigheder, sommermarkeder, byfester, teater og musik.