En grønnere kommune

Venstre vil styrke det grønne Fredensborg og værne om vores natur og ressourcer. Det kræver en anden tankegang og fokus på cirkulær økonomi. Ved at genanvende glas, asker og stålprodukter sparer vi energi på omsmeltning. Og ved at genbruge møbler, tøj, værktøj og mange andre ting belaster vi klimaet mindre. Industrien er godt i gang med omlægningen og det skal vi også -  både som kommune og som private forbrugere. Så vi kan skabe tryghed for kommende generationer.

Energineutral kommune i 2032

Det går for langsomt med den grønne omstilling i kommunen. Der kan lægges endnu flere kræfter i at omlægge energiforsyningen til grøn energi. Venstres forslag om en energi-neutral kommune er vedtaget, og det mål skal forfølges. 


Vi vil etablere solcellepark ved Brønsholm Vandtårn og fremme private solcelleinitiativer. 


Biodiversiteten skal fremmes. Venstre har sikret såning af vilde blomster og færre klipninger af offentlige arealer.