ÅBENTMØDE /MAJ '23

HVORDAN TILTRÆKKER VI FLERE VIRKSOMHEDER TIL KOMMUNEN?

Erhvervsvenligheden i Fredensborg kommune var temaet for dette ÅbentMøde og arrangementet bød på oplæg fra formand for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget Lars Søndergaard (V), chefkonsulent Ron Amir, Dansk Industri og direktør Erik Helmer Pedersen, C4 Hillerød.

I DI’s undersøgelse på Lokal Erhvervsvenlighed fra 2022 er Fredensborg kommune placeret på 83. plads ud af 93 mulige. Det er kendetegnende for flere kommuner i Nordsjælland at de er placeret lavt i undersøgelsen.  Modsat ligger flere midtjyske kommuner højt placeret på listen. Her er det muligvis også gældende at lokal erhvervsvenlighed står på en helt anden måde mere klart, som den helt kritiske faktor for de lokale samfunds eksistensberettigelse. 

Det blev meget tydeligt at lokal erhvervsvenlighed som kan tiltrække virksomheder og give eksisterende virksomheder gode betingelser er tæt forbundet med det lokale samfund på mange niveauer, herunder byrådet, virksomhederne, uddannelsesinstitutioner, kulturlivet, frivillige foreninger. Dermed er kommunikation og dialog mellem alle interessenter en anden væsentlig faktor.

DET HANDLER OM AT BRYDE MED ETABLEREDE STRUKTURER. SAMLE, FORENKLE OG ARBEJDE PÅ TVÆRS - selv AF KOMMUNEGRÆNSER. 

Etableringen af et nyt og styrket Erhvervsråd i Fredensborg kommune bliver en realitet i løbet af den næste måned. Det skulle gerne være startskuddet til mere synlighed og dialog med alle virksomheder.

Hillerød kommune har gennem de seneste 30 år undergået en stor udvikling, hvor udgangspunktet har været en samarbejdende model, som er udbredt anvendelse i Sverige, kendt som Kristianstad-modellen. Til sammenligning med Hillerød, har Fredensborg kommune en anden størrelse og fire bysamfund plus landet, hvilket giver andre udfordringer, men der var meget inspiration at hente i Erik Helmer Pedersens indlæg, som omhandlede hvordan Hillerød havde flyttet sig fra ”et hul i jorden” til en industri- og handelsby med fremtiden foran sig.

Nogle punkter som kan tages med fra aftenens møde og arbejdes med fremadrettet er...

  • Politisk skal der træffes beslutning om hvordan man ønsker at støtte op om erhvervslivets udvikling. Ansættelse af en erhvervschef/erhversplaymaker som skal håndtere kontakt og dialog mellem virksomheder, politikere, administration og det lokale samfund generelt, kan være et vigtigt skridt i udviklingen. Det vil være væsentligt at skabe et initiativrigt, handlekraftigt og i sidste ende beslutningskraftigt forum/netværk som kan påvirke udviklingen. 
  • Beslutning om placering af nye erhvervsområder. En oplagt mulighed vil være langs motorvejen. Flere virksomheder skaber flere lokale arbejdspladser, der veksler pendlertid med fritid til engagement og aktivitet lokalt. 
  • Sikre nem adgang til erhvervsuddannelser. Det bliver forventeligt en endnu mere betydelig parameter de kommende år, også set i lyset af den nuværende regerings planer om at ændre på adgangskravene til gymnasiet. Dermed er der også behov for at have et attraktivt miljø i kommunen for yngre generationer. 
  • Udvikling af eksisterende bycentre: Hvordan de skal se ud, fornyes og udvikles for at vi kan tale om levende bymidter. Det vil have meget stor betydning for hvilken kommune Fredensborg kommune bliver i fremtiden.  

Det er det lange seje træk som forbedrer erhvervsvenligheden og udvikler lokalsamfundet, og det er tydeligt at det ikke sker uden lokalt engagement på alle niveauer.