SUNDHEDSPOLITIK


Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der fortsat være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau.

Sundhedsvæsenet er til for borgernes – ikke for systemets – skyld. Det er hjørnestenen i Venstres sundhedspolitik. Patienterne skal opleve sammenhæng i tilbuddene, nærhed i behandlingen og have klare rettigheder – som fx behandlingsgarantien på 30 dage, der giver patienterne et værn mod uværdig behandling og lang ventetid på hospitalet.

Samtidig skal borgerne have fuld indsigt i og nem adgang til egne patientdata.

VENSTRES PRIORITETER

Der er masser af plads til forbedringer i vores sundhedsvæsen.

F.eks. falder patienterne ofte mellem forskellige stole, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet. Er man som patient både afhængig af kommunal og regional behandling, halter det alt for ofte med sammenhængen i ens behandlingsforløb. Det kan være alt for svært at finde ud af, hvad der er hhv. kommunernes og regionernes opgaver. Det skal vi gøre bedre.

I fremtiden vil der være flere kroniske patienter i Danmark. De skal opleve et sundhedsvæsen, der er tæt på dem, så de ikke skal rejse langt for at få den nødvendige behandling. Derfor vil Venstre styrke det nære sundhedsvæsen. F.eks. skal Regionen og kommunen arbejde tættere sammen for at sørge for at infrasktrukturen (transportmuligheder) er tilstede så borgeren kan få den nødvendige behandling i nærområdet.

FOREBYGGELSE


Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for, at den enkelte kan tage vare på sig selv. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme.

Kommunerne har en nøglerolle i det nære sundhedsvæsen, hvor meget af forebyggelsen skal ske. Forebyggelse lykkes nemlig bedst, når den tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgeren selv.

Kommunen og regionen skal samarbejde om transportmuligheder i langt størregrad end de gør nu.

Forebyggelse skal også være en del af praktiserende læger og hospitalers tilbud til borgere.