seniorlivet

Et velfungerende sundhedsvæsen er vigtigt for et godt liv. Derfor skal der fortsat være fri, lige og gratis adgang til sundhedsydelser og en sundhedsfaglig kvalitet på internationalt niveau.

Sundhedsvæsenet er til for borgernes – ikke for systemets – skyld. Det er hjørnestenen i Venstres sundhedspolitik. Patienterne skal opleve sammenhæng i tilbuddene, nærhed i behandlingen og have klare rettigheder – som fx behandlingsgarantien på 30 dage, der giver patienterne et værn mod uværdig behandling og lang ventetid på hospitalet.

Samtidig skal borgerne have fuld indsigt i og nem adgang til egne patientdata.

Forebyggelse

Vi har et personligt ansvar for eget helbred, men vi har også i fællesskab et ansvar for, at den enkelte kan tage vare på sig selv. Derfor vil Venstre i højere grad sætte fokus på forebyggelse og sundhedsfremme.

Kommunerne har en nøglerolle i det nære sundhedsvæsen, hvor meget af forebyggelsen skal ske. Forebyggelse lykkes nemlig bedst, når den tilrettelægges lokalt og i et tæt samspil med borgeren selv.Kommunen og regionen skal samarbejde om transportmuligheder i langt større grad end de gør nu og forebyggelse skal også være en del af praktiserende læger og hospitalers tilbud til borgere.

Frihed og tryghed i hele kommunen

  • Vi vil have sundhedshuse i alle byområder.

  • Vi skal anvende velfærdsteknologi til at forbedre servicen og investere i telemedicin.

  • Vi ønsker at fremme det frie valg og støtte etableringen af private fri-plejehjem.