VENSTRE VIL HJÆLPE 'GENERATION CORONA


Mange danske børn har været isoleret derhjemme under corona. Det giver mistrivsel og manglende faglig udvikling. Flere undersøgelser peger på, at børn og unge i ’generation corona’ i højere grad er ramt af ensomhed, selvskade og depressive tanker.


Og det er en dybt alvorlig situation.


For skolen er ikke bare stedet, børn og unge kommer for at blive undervist. Det er også der, social intelligens og personlig udvikling sker. Sammen med andre.
Internet-klasser er ikke det samme som den inspirerende og engagerede undervisning, vores lærere plejer at kunne give. Og det kommer til at give varige huller i børns skolegang, hvis der ikke prompte bliver rettet op. Under corona-epidemien har det selvsagt ikke været muligt, og nu risikerer Danmark, at alle skolebørn mister vigtig læring og udvikling.

Derfor foreslår Venstre nu en 5-punktsplan til samlet 500 millioner kroner. Med afsæt i den enkelte elev, skal den være med til at løfte børn og unges faglighed og trivsel, i takt med, at skolerne genåbner.

Helt konkret foreslår vi:
  1. Individuelle planer med øje for den enkelte elev. Klasselærerne skal inden påske overveje hvilke elever, der har brug for en særlig indsats – og hvordan fællesskabet i klassen bedst muligt bliver genskabt. Det giver et solidt afsæt for de ekstra tiltag, Venstre vil sikre finder sted i kølvandet på lukningen.
  1. Tolærerordninger og turboforløb. Med udgangspunkt i de individuelle planer, skal de enkelte skoler have mulighed for midlertidige tolærerordninger, trivselstiltag, turboforløb, intensive læringsforløb og andre initiativer. Venstre ønsker, at skolerne får et økonomisk løft til tiltagene. Det er samlet 220 mio. kr.
  1. Tilbud om en uges sommerskole og hjælp til lejrskoler. Venstre vil afsætte 200 mio. kr. til, at skolerne i 2021 kan tilbyde en uges sommerskole, før skoleåret starter. Dertil kommer, at skolerne i efteråret 2021 ekstraordinært vil kunne søge støtte til lejrskoler for at genoprette det sociale sammenhold. Venstre vil afsætte 40 mio. kr. til en pulje, som kan ansøges til dette formål.
  1. Hjælp til de børn, der er ekstra hårdt psykisk ramt af nedlukningen. Der bliver brug for flere akuthjælpstilbud og samtaleforløb. PPRs (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) tætte samarbejde med børnepsykiatrien skal desuden sikre, at de børn, som kæmper med selvmordstanker, selvskadende adfærd og andre alvorlige problemer, hurtigt kan henvises til hjælp i den regionale psykiatri. Vi vil afsætte 40 mio. kr. til denne indsats.
  1. Afklaring om forløbet frem til eksaminerne. På baggrund af den lange nedlukning er vi nødt til at reducere antallet af eksamener og sikre, at mange elever ikke sendes hjem til læseferier og endnu mere selvstudium. Det, de i høj grad sukker efter, er at være en del af et klassefællesskab, se deres venner og modtage normal undervisning. Derfor skal eksamen ændres, og planen for eksamen og resten af skoleåret skal meldes ud inden februar er omme.
Venstres forslag til at løfte børn og unges trivsel, vil nu blive videregivet til regeringen med forventning om, at et bredt flertal vil bakke op. Vi skylder vores børn at gøre en særlig indsats i coronaens skygge. For deres – og for det danske samfunds – skyld.