Frihed og tryghed - fra vuggestue til plejehjem

Vi er alle forskellige og det skal afspejles i tilbuddene til vores børn, unge og ældre. Som børnefamilie skal I have frihed til at vælge den pasningsform, der er den rette for jer. Hvad enten det er en kommunal institution, privat institution, selvejende institution, kommunal eller privat dagpleje eller egen/privat pasning.

Skolesøgende børn og deres forældre skal have frihed til at søge til privatskoler som ligeværdigt alternativ til folkeskoler. Vores ældre medborgere skal have frihed
til at vælge mellem eget hjem eller plejecenter, mellem privat eller kommunal madleverandør og mellem privat eller kommunal hjemmepleje.

Selvstyre, valgfrihed og læring  i de unge år

Skolerne skal ledes lokalt af skolebestyrelsen og skoleledelsen med afsæt i den enkelte skole
– ikke af Rådhuset. Vi lægger vægt på kvalitet i undervisningen for at forbedre elevernes kundskaber. Uanset om eleverne går efter en håndværksmæssig eller
boglig uddannelse. 


Vi støtter Karlebo Skole og etablering af flere skovbørnehaver. 


Venstres initiativ til tilskud til pasning af eget barn skal fortsætte, og der skal ansættes flere dagplejere for at sikre flere alternativer til de store institutioner. 


Frihed og tryghed for ældre

Vi vil have sundhedshuse i alle byområder og vi skal anvende velfærdsteknologi til at forbedre servicen og investere i telemedicin. Vi ønsker at fremme det frie valg og støtte etableringen af private fri-plejehjem.

Og så skal fritiden blomstre

Venstre støtter at der bliver bygget flere ungdomsboliger i Fredensborg.

Venstre støtter udviklingen af et havbad i Nivå og vi støtter at der gives plads og opstartshjælp for et talent- og elitecenter i Nivå havn for windsurfere. Området er bl.a. perfekt for kitesurfing. Vi støtter at der bliver bygget et nyt bibliotek i Fredensborg By - det skal være et moderne kulturhus for alle. Den gamle biograf og det kommende amfiteater ved Langedam bør indgå som faciliteter til et blomstrende kunst- og kulturliv i Fredensborg.

Venstre vil sætte fuldt fokus på at få forbedret og udvidet parkeringen ved Louisiana Kunstmuseum. Ny lokalplan skal prioriteres og samarbejdet med Louisiana intensiveres.