Erhverv


VENSTRES
ERHVERVSPOLITIK I FREDENSBORG


Venstre ønsker, at Fredensborg skal være en endnu mere attraktiv kommune at drive virksomhed i.


Vi skal være kendt for, at vi i samarbejde med virksomhederne altid finder en løsning på de udfordringer, de har.


Derigennem skabes der muligheder for flere uddannelsespladser.Vi skal skabe rammerne for virksomhederne gennem: 

1. Afskaffelse af dækningsafgiften.
2. Afskaffelse af affaldsgebyrerne for enkeltmandsvirksomheder.
3. En udbudspolitik, der tilgodeser de lokale virksomheder.
4. En yderligere styrkelse af servicen for virksomhederne gennem øget information, styrkelse af iværksætterindsatsen, endnu hurtigere og større tilfredshed i sagsbehandlingen.


Vi skal styrke den lokale detailhandel. Det gør vi ved en mere intensiv dialog med ejerne og de lokale detailhandelsvirksomheder. Vi skal danne rammerne for detail-handlen i bl.a. Humlebæk Centeret, Nivå Centeret samt butikker i Fredensborg By. Dette gøres bl.a. ved at blande detailhandel med boliger i centerområderne.

Vi skal investere i Jobcenterets aktiviteter ved at ansætte flere medarbejdere, der har det klare mål, at de skal få flere borgere gjort selvforsørgende. Målsætningen for de nyansatte skal være, at de mindst tjener deres løn hjem 3 gange.


Jobcenteret skal også være virksomhedernes aktive medspiller, så det er Fredensborg Kommunes og ikke andre kommuners borgere, der opnår ansættelse.