Landet skal have fokus

Landområdet skal have fokus. Vi vil forhindre affolkning ved at tillade nænsomt byggeri inden for landsbygrænsen og give tilladelser til omdannelse af nedlagte landbrugsbygninger til boligformål. 
I disse år skal der træffes mange vigtige beslutninger. Mange tager afsæt i vores klima og miljø, og landdistrikterne spiller en central rolle. 


Sikring af vores landområde 


 • Vi skal opmagasinere mere CO2 i jorden gennem skovrejsning.
 • Vi skal placere energianlæg, primært solceller.

 • Vi skal sikre vores grundvand.
 • Vi skal sikre biodiversiteten.

 • Samtidig skal vi sikre, at landdistriktets virksomheder 
kan trives og gro.

 • Boliger skal gøres nutidige, energirigtige og moderne.

 • Vi ønsker en tilskudspulje til etablering af grønne 
energianlæg.

 • Fortovet langs Gunderødvej fra Avderødvej til 
Dysseager skal forlænges med belysning.

 • Mobilsendenettet skal udbygges med 5G i hele 
landdistriktet.

 • Fra Karlebo Skole skal der etableres cykelstier 
langs skoleruter.

 • Trafiksanering og stop for tung trafik på Hesselrødvej. 


FRITID, KULTUR OG SPORT

Udvikling og vedligeholdelse af kommunes havne, strande, skove og sportsfaciliteter er vigtig og vores sportsfaciliteter og havne skal afspejle behovet, følge med tiden og udvikles til glæde for alle. Vi vil støtte kulturinitiativer, foreningslivet, sporten, seværdigheder, sommermarkeder, byfester, teater og musik.