Landområdet skal have fokus. Vi vil forhindre affolkning ved at tillade nænsomt byggeri inden for landsbygrænsen og give tilladelser til omdannelse af nedlagte landbrugsbygninger til boligformål. 
I disse år skal der træffes mange vigtige beslutninger. Mange tager afsæt i vores klima og miljø, og landdistrikterne spiller en central rolle. 


Sikring af vores landområde 


 • Vi skal opmagasinere mere CO2 i jorden gennem skovrejsning.
 • Vi skal placere energianlæg, primært solceller.

 • Vi skal sikre vores grundvand.
 • Vi skal sikre biodiversiteten.

 • Samtidig skal vi sikre, at landdistriktets virksomheder 
kan trives og gro.

 • Boliger skal gøres nutidige, energirigtige og moderne.
 • Lokalplanen for Karlebo By skal færdiggøres. Den 
skal give friere rammer for den enkelte husejer end 
den nuværende.

 • Vi ønsker en tilskudspulje til etablering af grønne 
energianlæg.

 • Fortovet langs Gunderødvej fra Avderødvej til 
Dysseager skal forlænges med belysning.

 • Mobilsendenettet skal udbygges med 5G i hele 
landdistriktet.

 • Fra Karlebo Skole skal der etableres cykelstier 
langs skoleruter.

 • Trafiksanering og stop for tung trafik på Hesselrødvej.