Generalforsamling

                               

Kort referat af VENSTRES generalforsamling torsdag den 28. februar 2019
på Fredensborg Rådhus.
Antal fremmødte: 38
Tinne Borch Jacobsen valg som dirigent
Formandens beretning – vedlægges – og godkendt
Regnskabet godkendt samt budget
Jette Hansen – valgt som formand
Følgende valgt til bestyrelsen:
Ole Schou, Vagn Koch Jensen, Inge Børsting, Claus Hassing, Thomas Bak, Peter Stattau Jakobsen,Kristian Tanderup, samt nyt medlem John Kusz.
Som suppleanter: Preben Goth og Poul Jespersen
Revisorer og suppleanter:
 Jette Ankerstjerne, Leif Andersen og Jens T Hansen

Ingen indkomne forslag
Under eventuelt berettede Thomas Bak om sit program til folketingsvalget.

Konstituering:
Ole Schou næstformand og kredsbestyrelsesmedlem, samt delegeret til LM
Thomas Bak regionsbestyrelsen, delegeret til LM
John Kusz kredsbestyrelsesmedlem
Vagn Koch Jensen LOF + EU
Peter Stauttau Jakobsen aktivitetsudvalget
Kristian Tanderup Aktivitetsudvalget
Claus Hassing sekretær

Kokkedal den 1. marts 2019
Jette Hansen