INGE FIIL POULSEN

Jeg er en politiker med stor erhvervserfaring og er vant til at finde løsninger og få ting til at ske.

Jeg er 52 år og har boet i Fredensborg by i 3 år. Jeg har min baggrund i landbruget, er cand. Scient i Miljøkemi og MBA.

Arbejder i dag i bio-tek industrien. Jeg er medlem af skolebestyrelsen på Fredensborg Skole, hvor min søn går i 4. klasse.

I min fritid er jeg mest muligt udendørs, hvor jeg blandt andet roer på Esrum sø som medlem af Fredensborg Roklub. 


MÆRKESAGER

Tryg opvækst giver en god start på livet.
Fokus på høj kvalitet i det pædagogiske arbejde giver trygge børn. I skolen skal dannelse være en integreret del af skoledagen.
Elever med sociale udfordringer skal have special opmærksomhed og de svage elever skal løftes fagligt.

Hvor går børnene hen, når de går fra skole?
Alle børn skal have mulighed for at tage del i flere fællesskaber.
Oplevelserne fra sunde, sociale relationer kan tages med videre i livet, og følelsen af at stå udenfor og ensomhed minimeres.

Ungdomsledigheden skal ned.
Der skal gøres en ekstra indsats. Alle unge skal have en god start på voksenlivet.

Fredensborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads.
Høj arbejdsglæde giver bedre service.
Befolkningsudviklingen viser at der bliver behov for flere SOSU-medarbejdere, pædagoger og lærere.
Rekruttering og fastholdelse bliver afgørende når der skal skabes resultater, og vi skal sikre at Fredensborg Kommune bliver det bedste sted at bo – og arbejde.

Sikker trafik i Fredensborg by.
Der skal etableres cykelstier, der hvor bløde trafikanter er særligt udsatte, og flere fartdæmpende vejbump på de mest udsatte på de mest udsatte strækninger. A6 gennem byen skal aflastes.