LAURA MORTENSEN

Jeg er en aktiv, ung pige der bor i Fredensborg.

Jeg er frivillig i flere foreninger, med fokus på at skabe hyggelige aktiviteter for lokalbefolkningen samt at hjælpe mennesker der står i en svær livssituation med gode, sunde måltider lavet af overskudsvarer.

Jeg studerer til daglig til fysioterapeut, for at udvide min forståelse for menneskets krop og bevægelse, så jeg forhåbentlig kan hjælpe mange flere mennesker i deres hverdag.


Jeg kommer med et ungt, friskt syn på tingene og går meget op i borgerindflydelse.


MÆRKESAGER

  • Sammenholdsaktiviteter på tværs af bysamfund. Flere fælles arrangementer som skovbingo, ungeaktiviteter, oprydningsdage, spilleaftener på plejehjem, teater/musik aftener: ”Fredtoften” er et godt midtpunkt for flere sociale aktiviteter, som før i tiden.
  • Modernisering af eksisterende udendørs motionspladser og gerne flere motionsbaner i naturen for alle.
  • Flere hænder til og mere fokus på hjemmeplejen. Der skal være bedre tilbud og flere muligheder for de ældre. Herunder etablering af flere seniorbofællesskaber i kommunen.
  • 8.- 9.-klasserne skal introduceres for en ”håndværkeruge”, for at skabe mere fokus og forhåbentlig interesse for disse fag. Et fællesprojekt evt. fra en lokal forening skal løses.