MIE STATTAU

Jeg startede i Byrådet 2018 og arbejder i udvalgene Plan, Miljø og Klima samt Borgerservice, Arbejdsmarked og Erhverv. 


Samtidigt er jeg 2. viceborgmester og næstformand i det nye Klimaråd.


Erhvervsmæssigt er jeg ansat i en større privat organisation og er teamleder for ca 20 medarbejdere inden for forsikring. 


Jeg har en diplomuddannelse i ledelse og er 46 år.MÆRKESAGER

  • Kloge klimatiltag – Der skal være mærkbare forbedringer for klimaet og vi skal have fossilfri varmeforsyning og transport.
  • Sund økonomi i kommunen – Gælden skal helt væk og jeg vil prioritere velfærd
  • Sundhed i alle aldre – jeg arbejder for sundhedshuse i alle bysamfund, øget forebyggelse og genoptræning
  • Børn og unge skal have gode rammer for læring og trivsel. Jeg ser gerne flere dagplejere, skovbørnehaver, privatskoler og fortsat forbedring af de kommunale skoler.
  • Erhverv og turisme skal have bedre vilkår. Sagsbehandlingstider er for lange og vi skal gøre det nemmere at have virksomhed i kommunen.
  • Beskæftigelsen skal tilbage på sporet fra før corona. Alle unge skal have en uddannelse og gerne flere på en pleje, sundheds- eller erhvervsuddannelse, hvor vi mangler arbejdskraft i fremtiden.