PER ASKESTAD

Jeg er 57 år og har 3 voksne børn, som alle er flyttet hjemmefra. Jeg har boet i kommunen i mere end 25 år og stortrives i området.

Erhvervsmæssigt har jeg igennem mere end 30 år arbejdet som rådgiver og været med til at udvikle virksomheder i mange forskellige brancher, både internationalt og i Danmark. I dag er min arbejdstid dedikeret bestyrelsesarbejde, co-founder ved start-ups og udvalgte projekter, hvor jeg kan bringe mine ressourcer og kompetencer i spil. Og denne erfaring stiller jeg nu også til rådighed ved mit kandidatur til byrådet.

Startede FoodyFredensborg sommeren 2018, som pt er sat på pause grundet Covid-19. Initiativtager til Facebook gruppen "S-toget til Fredensborg".

MÆRKESAGER


KLIMA OG MILJØ

 • Fredensborg Kommune skal være en grøn foregangskommune og vi skal igennem innovation og cirkulær økonomi vise vejen for resten af landet.
 • Bedre offentlig transport. Fredensborg By skal kobles på S-togsnettet og en forundersøgelse skal prioriteres i kommunen.
 • Tilknytte kommunen til regionens netværk af SuperCykelstier.
 • Væk med de store lastbiler igennem Fredenborg på Rute 6. Jeg støtter det gode arbejde, som trafikgruppen i Fredensborg har lavet omkring problemerne på rute 6

ERHVERVSLIVET OG ØKONOMI
 • Vi skal sikre og udvikle turismen til området og dets mange attraktioner, til glæde for hele erhvervslivet.
 • Tiltrække iværksættere og nye virksomheder til området igennem et øget og tættere samarbejde med Erhvervshus/Hovedstaden.
 • Kommuneskatten skal ned på landsgennemsnittet og dermed sænkes fra 25,3% til 24,9%.

TRYGHED OG NÆRHED
 • Der bør være sundhedshuse i alle vore bysamfund.
 • Et lokalsamfund som står stille, vil uddø. Derfor skal vi prioritere udvikling af lokalsamfundet omkring kommunens 4 byer, så deres egenart fastholdes og udvikles.
 • Prioritere trafiksikkerhed med hastighedsregulering, vejbumb og flere cykelstier.

UNGE OG UDDANNELSE
 • Børn og unge skal have gode rammer for læring og trivsel og skolerne skal ledes af skolebestyrelsen og skoleledelsen – ikke af Rådhuset.
 • Jeg støtter Karlebo skole og går ind for en ligestilling af alle børnepasningsformer, det være kommunal institution, dagpleje, selvejende institutioner, egen/privat pasning.