PREBEN GOTH

Arbejdsmæssigt er jeg selvstændig virksomhedskonsulent. Jeg er uddannet P- ingeniør og har en HD eksamen i Organisation.

Jeg har boet i Humlebæk siden 1968. Har tidligere været medlem af såvel Fredensborg – Humlebæk og af den nye Fredensborg Kommune.

Lokalt er jeg formand for Fiskerlejet Sletten Havns Venner samt for Humlebæk Bridgeklub.

Jeg går meget ind for en styrkelse af de lokale foreninger er medlem af Sletten Bådeklub. Humlebæk Badminton klub samt af Senior IT Fredensborg.MÆRKESAGER

Jeg bakker helt og holdent op om Venstres overordnede valgprogram for Fredensborg Kommune, Her vil jeg især fremhæve at vi foretrækker gode og tilsvarende skoler fremfor en svømmehal, samt orden i den kommunale økonomi uden skattestigninger samt med en planlagt strategi for afbetaling af kommunens gæld.

Herefter vil jeg fremhæve nogle områder som er vigtige for mig at arbejde for i kommunen.

BEGRÆNSET BOLIG UDBYGNINGSTAKT

  • Vi skal bevare Humlebæk Syd, også kaldet Dageløkke Bakkerne, dette område skal bevares som et naturområde.
  • Indkørslen til Humlebæk skal ikke skæmmes af store støjvolde. Det frie areal langs Fredensborgvej sydlige del skal ikke bebygges.

SLETTEN – SLETTEN HAVN

  • Vi skal bevare og fastholde det unikke miljø vi har i Sletten og omkring Sletten Havn.
  • Indsejlingen til havnen skal forbedres ved at anlægge en nordre mole, hvorved havnen kan fastholdes som fiskerihavn og ikke mindst som attraktiv havn for de mange lyst- og sportssejlere der i havnen.
  • Foreningshuset Strandlyst skal renoveres indvendigt og skal fastholdes som et hus der er åben for alle foreningers brug heraf. Sletten Bådeklub får omklædnings faciliteter i kælderen, stuen og første sal anvendes som foreningshus. Jeg ser meget gerne at der etableres en egen bestyrelse for huset, som styrer den daglige drift heraf.

VEJE, FORTOVE OG STIER

  • Vore veje, stier og fortove er flere steder i meget dårlig forfatning og skal have den nødvendige reparation. Flere steder er fortovene så ringe at man går ude på vejen, hvilket ikke er uden trafikfare.

KULTUR- FRITIDS- SPORTSLIVET

  • Et af kommunens aktiver er mulighederne for et godt kultur- fritids- sportsliv, det er nogle områder vi skal værne om og udbygge. Det er kommunens opgave at sørge for rammerne og borgerne/foreningerne har ansvaret for indholdet.