Tinne Borch Jacobsen

TINNE BORCH JACOBSEN

Byrådsmedlem siden 2001. 2018-22 medlem af Økonomiudvalget, Børn – og Skoleudvalget og Kulturudvalget, samt Venskabsbyforum. 

Formand for kommunens Børn – og Ungeudvalg. Et myndighedsudvalg som varetager tvangsmæssige foranstaltninger overfor børn og unge under 18 år. Ikke et politisk udvalg, der skilter med hvad vi nåede i byrådsperioden. Vore sager er 100% tavshedsbelagte, og dybt alvorlige for de familier, der berøres.

Byrådsudpeget medlem af bestyrelsen for Nivaagaards malerisamling.

Jeg er 62 år, jurist, og har netop efter mange år som lobbyist og siden embedsmand genoptaget min oprindelige gerning som advokat. Jeg er ansat i et lille specialiseret advokatfirma, der arbejder med finansiel lovgivning og datalovgivning for erhvervskunder.

Flyttede til Fredensborg i 1991, er oprindeligt sønderjyde, og nu fritidsvestjyde. Jeg er fraskilt, og mor til tre voksne børn. De to ældste er heldigvis sprællevende, men vi mistede vores yngste søn og bror for 4 år siden. Forfærdeligt. Livet deles op i før og efter.

Når job og politik undtagelsesvis ikke er på programmet, nyder jeg mine børn, svigerbarn og venner, min gamle stribede kat, aviser og bøger, yoga, fitness, vandrer og cykler, løber, men skal ”lige” lære mine spritnye hofteled hvad løb går ud på, bader med seje veninder i Øresund (kold debut 3. januar i år, nu er det blevet lunere), passer nødtørftigt min skønne have, medlem af Trafikgruppen, der arbejder for trafikreduktion på A6, og valfarter så tit som muligt til Holmsland Klit. Og er nysgerrig efter kultur. Men ellers ikke noget…. 

MÆRKESAGER

Mine lokalpolitiske fokusområder og interesser afspejles godt af de udvalg jeg sidder i, og har siddet i over flere byrådsperioder.  
Børn, økonomi, kultur, natur, og arkitektur. Det personlige ansvar og det frie valg.

 • Vores små, større og unge børn skal udrustes godt til resten af deres liv.
  I hjemmepasning, dagpleje, vuggestue, børnehave, integreret institution, i skole (både kommunal og privat), fritidshjem og SFO, og i ungdomsuddannelserne. Og i deres fritidsliv med kultur og sport. Det var vore børns dannelse og uddannelse, der i sin tid fik mig i gang med lokalpolitik. Og interessen er usvækket, selvom mine egne unger for længst er fløjet fra reden. Folk, også børn og deres forældre, er forskellige. Det skal afspejles i tilbuddene til vore børn. Både i forhold til pasning og skolegang. Der skal være frihed til at vælge hvad der passer til det enkelte barn og dets familie. Det arbejder jeg for i Børn og Skoleudvalget.
 • Vores økonomi.
  Vi kan intet uden styr på finanserne. Venstre står både bag en stram og fornuftig økonomisk politik i kommunen, og som initiativtager til nogle af de mest omfattende og ambitiøse projekter i kommunens historie. Skolefornyelserne, tiltrækning af ressourcestærke borgere, en helt ny bydel i Nivå, og innovation på det grønne område og klimaet. Det kræver økonomi, og det hænger sammen, og sådan skal det være. Jeg har været budgetforhandler for V i næsten alle år siden 2001. Det er spændende at gennemføre store planer, men lige så nødvendigt at fastholde blikket på alle de små nøk, der gør en forskel i den store sammenhæng. Det arbejder jeg for i Økonomiudvalget.
 • Vores kultur. Det er gennem kulturen mennesker ser og forstår hinanden på tværs af skel som tid, alder og køn – og kulturer. Vi er sammen i kultur, gennem kultur og om kultur. Det blev understreget under Corona-nedlukningen, hvor vi alle savnede at være sammen med hinanden om noget. Vi skal politisk understøtte både den etablerede kultur, som vi har i rigt mål lokalt, og den kultur vi aktivt skaber med hinanden lokalt. Det arbejder jeg for i Kulturudvalget.
 • Vores arkitektur og den kulturelle arv.
  Vi bor i en skøn natur, på en egn med store kulturværdier. Selv i en lille geografi som vores kommune viser forskellighederne sig, formet af lokalhistorie og tradition og selvfølgelig den omgivende natur. Når vi bygger nyt, skal vi sikre at det nye kan enes med det, der allerede er her. Forskelligt fra sted til sted. Så fortid, nutid og fremtid kan forenes. Men vi skal være vågne. Kulturarven passer ikke (på) sig selv. Senest havde vi nær fået en ”ringborg” i den kongelige rundkørsel i Fredensborg. Vi var to lokale V-politikere, der råbte ”stop” i byrådssalen. Borgerne bakkede op, og bygherre samarbejdede. 
 • Vores natur.
  Diversiteten og det komplekse samspil i naturen, klima, grøn omstilling, bæredygtighed, naturens dyr og planter, udgør den fælles livsforudsætning, som vi skal passe bedre på. Vi skal give mere tilbage end vi tager, for vi skylder. Vi er dybt afhængige af naturen, og vi passer på den ved at lade den i fred, uden mennesker overalt på alle tidspunkter af døgnet. Uden jagt, løse hunde og indgreb. Det er en stor omstilling, som udmøntes både politisk og i vores daglige gøren og færden. Og vi skal i gang i går.