Senior


EN VÆRDIG ALDERDOM

Ældre borgere skal forsætte med at leve det liv, de selv ønsker, så længe som muligt med størst mulig selvbestemmelse.

Plejen og omsorgen skal tage udgangspunkt i den enkelte ældres behov, så det personlige ønske bliver taget alvorligt.

Vores ældre medborgere har opbygget det gode samfund, som vi har i dag. Derfor skal de behandles med værdighed, når de har brug for omsorg og pleje fra det offentlige.
Venstres ældrepolitik vil sørge for, at hjælpen på landets plejehjem er af bedst mulig kvalitet For alle fortjener en værdig alderdom. En alderdom uden ensomhed og med kærlig pleje.
Da Venstre sad i regering fra 2015-2019 løftede vi området økonomisk flere gange. Vi har bl.a. tilført penge til flere ”varme hænder” og styrket sundhedsvæsenets evne til at håndtere og behandle de ældre.

 

FRIT VALG

Venstre værner om det frie valg – også for de ældre.
For et stærkere frit valg betyder, at borgerne sættes før systemet. Når ældre borgere sættes før systemet, får de en langt mere værdig alderdom
Da vi sad i regering sidst, indførte vi bl.a. en klippekortsordning, der giver de ældre på plejehjemmene bedre muligheder for at tilrettelægge deres egen hverdag.
Derudover har vi indført en forsøgsordning med frit valg af madleverandør, og vi har lavet en plejeoversigt, så det er blevet nemmere for de ældre og deres pårørende at vælge et plejehjem, der passer til lige netop dem.


ENSOMHED

Ældre borgere er desværre særligt udsatte for at opleve mental mistrivsel og blive ensomme.
Det skal vi gøre noget ved!
Der kan nemlig være mange negative konsekvenser for livskvaliteten og helbredet, hvis man er ensom i sin alderdom.
Derfor er bekæmpelse af ensomhed en vigtig del af vores ældrepolitik.

 

DEMENS

Behandlingen af mennesker med demens skal ligeledes tage afsæt i den enkelte borgers behov.
Venstre ønsker, at demensramte og deres familier oplever tryghed og omsorg i plejen.
Demens er en sygdom, der ikke kan ses, og det kan derfor være svært for omverdenen at opdage, at et menneske kan have behov for hjælp. Derfor er der en stor risiko for, at social isolation går hånd i hånd med demenssygdom.

 

HVIS DU VIL STØTTE OP OM VORES ÆLDREPOLITIK SÅ MELD DIG IND I VENSTRE.
 
DIT MEDLEMSKAB GØR EN FORSKEL!